Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm sier det haster å få bedret tilbudet, etter at de har kartlagt rundt 30 helsestasjoner. De ser at det er svært ulikt hva helsestasjonene tilbyr for å nå flere gutter som sliter psykisk.

Psykiatrisk sykepleier Per Vidar Nielsen sier han må tilnærme seg gutter på en annen måte enn jenter når de snakker om psykisk helse. – Det kan være mange tanker hos guttene, som kommer til uttrykk litt dempet. Hos jentene er det mer motsatt. Det sitter langt inne hos gutter å oppsøke hjelp, og mange kan gå med utfordringer lenge.

Ved helsestasjonen i Sarpsborg har de knekt koden, mener Bjurstrøm. Her har de satset på helsestasjon for gutter i nesten 20 år. Der tilbys mannlig psykiatrisk sykepleier og mannlig lege på guttedagene.


Videre har de samarbeidet med lokal videregående skole for å promotere tilbudet, noe Nielsen mener har vært viktig for å nå frem til guttene.

– Vi trenger et fag- og kompetanseløft hos helsestasjonene. Så ønsker vi også at man skal forsøke å rekruttere flere menn, sier Bjurstrøm som ønsker et nasjonalt kompetansesenter for å heve helsestasjonene rundt i landet.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?