Tall fra Nielsen Media Research viser en 10 prosent nedgang i den totale radiolyttingen fra uke 2 i fjor til samme uke i år, ifølge Radionytt.

NRK har opplevd det største tapet av lyttere, fra 47,6 prosent i daglig oppslutning i uke 2 i fjor, mot 41,2 prosent i år. NRK P1 har isolert sett gått ned 20 prosent det siste året.

P4-gruppen og Bauer Media har også mistet lyttere, henholdsvis 2,9 og 2,2 prosent.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.