Dansk klinikk

En de kjente stilte opp som donor for de tre barna. Fordi det ikke er lov med kjent donor i Norge måtte de gjøre det i Danmark. Barna ble derfor unnfanget på en dansk klinikk ved hjelp av samme donor.

Juss-kluss

Den juridiske prosessen for at begge to skulle være barnas foreldre gikk gjennom i Norge. Så da paret ønsket seg et tredje barn valgte de å gjennomføre prosessen hjemme, ved hjelp av en sprøyte fra apoteket.

Skulle adoptere

– I og med at vi kjente donoren så kunne vi gjøre det på den måten. Da visste vi at vi måtte gjennom en stebarnsadopsjon, men det trodde vi skulle gå greit med tanke på at vi var gift og hadde to barn fra før. Slik gikk det ikke.

Utenfor klinikk

barneloven står det at kvinnen mor er gift med får foreldrerett ved fødsel om barnet er unnfanget ved assistert befruktning ved et godkjent helseforetak. Fordi den yngste sønnen ikke ble til på en klinikk, havner medmor Anne utenfor denne lovparagrafen.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.