Viruset er funnet hos griser, men kan smitte over på mennesker, ifølge en ny studie publisert av kinesiske forskere i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Det nye influensaviruset har enkelte likheter med svineinfluensaen fra 2009. Til tross for at det ikke er en stor trussel på nåværende tidspunkt, er de bekymret for en eventuell spredning. Viruset har alle viktige kjennetegn for å kunne mutere videre fra grisene og over på menneskene.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.