Norsk studentorganisasjon (NSO) har formulert ti krav til den nye regjeringen, opplyser leder Tuva Todnem Lund.

De ber blant annet om en stortingsmelding om studenthelse, og at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Det bes også om å prioritere tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av samskipnadene, med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent. Staten må finansiere 49 prosent av byggekostnadene, krever de.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?