Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, sier de ble overrasket da de studerte regjeringens forslag til statsbudsjett. 600 millioner kroner skal tilbakeføres fra studiestøtte.

– 600 millioner kroner som var øremerket til studentstøtte blir sendt tilbake. Det er veldig spesielt, når vi vet at det er mange studenter som er permitterte og står helt uten inntekt og støtte, sier Trohjell.

Han ber statsråd Henrik Asheim om å endre regjeringens politikk på området.

– Asheim har sagt at han følger studentenes situasjon tett. Da må han vise det med handling. Hvis disse pengene trekkes inn, forventer vi nye, sier Trohjell.

Ordningen som skaper strid, var at studenter med tapt inntekt kunne søke om 26.000 kroner i ekstra lån. Studentene kritiserte ordningen fordi de ikke fikk støtten i form av stipend.

– Mange studenter kvier seg for å låne mer enn de allerede gjør. Derfor stusset vi over at vi måtte låne, mens andre samfunnsgrupper fikk ren støtte, sier Trohjell.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presiserer at tilbakeføringen av pengene først og fremst er budsjetteknisk. Han viser videre til at relativt få studenter søkte.

– Dette var en ordning vi innførte i vår som et krisetiltak da vi stod i den største ledighetskrisen siden andre verdenskrig. Siden det var få som benyttet seg av den, forlenget vi den en gang for å få flere studenter til å bruke den. Det ble brukt cirka 400 millioner av milliarden som sto til disposisjon. Det er vanlig praksis at restbeløpet da går tilbake til fellesskapet ved årets slutt, sier Asheim.

– Hvis vi lander på å gjøre noe tilsvarende en gang til er det mulig vi skal se om det kan målrettes enda bedre slik at det treffer de studentene med størst behov, sier Asheim.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?