Forskerne har tatt for seg statistikk for dødeligheten blant coronasmittede i Tyskland i mars, og sammenlignet dem med tall fra siste uken i august.

I starten av pandemien holdt tallet på døde seg stabilt i forhold til tallet på smittede. Nå er andelen som dør blant dem som blir smittet, gått ned, og det til tross for at antall tilfeller av smittede har gått opp, viser studien.

Kraftig nedgang blant eldre

Et overslag fra forskerne viser at for de over 80 år, lå dødeligheten på 29 prosent den siste uken i april. Den falt til 27 prosent uken etter, og lå på rundt elleve prosent fra midten av juli og utover.

Det er en nedgang på hele 61 prosent, skriver artikkelforfatterne av forskningsrapporten.

Færre dør også i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig ikke gjort samme analyse i Norge, men også her ser man at selv om antallet rapportert smittede har gått opp igjen så er det ikke samme stigning i antallet alvorlig syke og døde.

– Vi mener dette dels kan forklares av at vi nå ser høyere andel smittede blant unge, som ikke har samme risiko for å bli alvorlig syke og dø som de eldre, og dels at vi oppdager langt flere av de med mild sykdom i alle aldersgrupper fordi vi tester langt flere enn vi gjorde i vår, skriver Line Vold, avdelingsdirektør hos FHI, i en e-post til VG.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.