Skulle du enten bli syk eller har coronarelatert fravær på eksamensdagen for muntlig eksamen denne våren, vil du måtte ta eksamen på nytt ved neste eksamensperiode – som i de fleste tilfeller betyr til høsten.

Det skriver Utdanningsdirektoratet på sine hjemmesider. Fredag ble denne informasjonen også sendt ut til alle eksamenskontor i landet.

Er du avgangselev på videregående skole, kan du komme inn på studier fra høsten av – selv uten muntlig eksamenskarakter. Det skjer ved såkalt «betinget opptak» – som vil si at man blir vurdert for opptak til høyere utdanning, men likevel må ta eksamenen man gikk glipp av etter man eventuelt har kommet inn på studiet.

Å søke opptak på denne måten er ikke mulig for privatister.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.