I meldingen skriver programdirektør ved BI, Lars Erling Olsen, at skolen har merket seg økt aktivitet og mye fusk i sosiale medier denne våren. Det sto også i meldingen at både tilfeldig utvalgte studenter og dem som mistenkes for fusk kan kalles inn.

Studentleder ved BI, Jonas Økland, sier til Dagens Næringsliv (DN) at de reagerer på at det skal kalles inn tilfeldige studenter.

– Det å potensielt bli kalt inn til muntlig høring, uten å ha blitt beskyldt for noe, kan utløse stress som er uheldig, sier han.

Olsen ved BI sier til DN at siden alle eksamener er digitale i år, er det vanskeligere å ha kontroll under eksamen og lettere å jukse.

Han sier også at meldingen var noe upresis fordi de ikke vil kalle inn helt tilfeldige studenter, men at de vil kalle inn til kontroll der det er mistanke om uregelmessigheter.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.