– Vi antar at smittesituasjonen vil dempes i sommersesongen i år som i fjor, men situasjonen er usikker, særlig med tanke på de nye og mer smittsomme virusvariantene, sa Solberg.

De aller første lettelsene i regjeringens gjenåpningsplan vurderes allerede 14. april. Full gjenåpning vil dermed tidligst være mulig å se i slutten av juni dersom alt går best mulig. Les mer her

Målet er å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skoler etter påske. Da vil kommunene med høyest smittepress i skolealder bli prioritert.

– Regjeringen ønsker å støtte universitetene, høyskolene og fagskolene i arbeidet med å gi så mange studenter som mulig muligheten til å gjennomføre vårsemesteret i henhold til normert studieprogresjon, sier Solberg.

– Vi vet at studentene har hatt det tøft i denne perioden, og vi har vært opptatt av å bidra med det vi kan, sa Solberg.

Solberg sier at samfunnet skal åpnes i fire trinn, men hun ønsker ikke å tidfeste dem.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.