KJØNNSPOENG:

På enkelte studieprogrammer kan man få ekstrapoeng hvis studiet f.eks. er veldig mannsdominert, som ingeniørfag. Da vil kvinner få to kjønnspoeng, som kan gjøre det enklere for dem å komme inn på studiet. Det samme gjelder menn som ønsker å søke seg til f.eks. veterinærfag.

Nå ønsker Universitets- og høyskoleutvalget å fjerne ordningen. De mener at det ikke er noen grunn til å ha en slik ordning ettersom det ikke finnes like tiltak innenfor arbeidslivet.

– Når noen kommer inn, så faller noen som er kvalifiserte bort. Vi må bruke andre virkemidler.

Utvalgsleder Helga Aune

Utvalget foreslår i sin utredning å bruke andre målrettede grep enn å tildele tilleggspoeng for å bekjempe skjevhet i kjønnsbalanse. Utvalget foreslår også ny alternativ karakterskala og to sensorer ved alle eksamener.

I den alternative karakterskalaen foreslås vurderingsalternativene: utmerket-bestått og ikke bestått.


Les også: For og imot kjønnspoeng

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?