– Jeg vil gjerne bidra i samfunnet, om jeg så hadde gått i null og ikke tjent noe på det. Men nå betaler jeg ganske mye fra egen lomme for å jobbe på sykehjemmet i stedet for å sitte hjemme.

Hun ble permittert fra jobben som koordinator ved en ortopediteknisk klinikk forrige uke.

Nylig bestemte regjeringen at permitterte skal få full lønn i minimum 20 dager. For å få dette må man registrere seg som arbeidssøker og sende meldekort til Nav.

– Her starter mitt problem, sier 29-åringen.

– På meldekortet må jeg registrere timene jeg har vært i arbeid ved sykehjemmet, forklarer Smørdal.

Dermed blir ikke dagpengene beregnet ut ifra sin vanlige lønn, men hun får lønn for arbeidet ved sykehjemmet.

Ifølge Smørdal tjener hun 200.000 kroner mindre i årslønn på sykehjemmet, og får mindre utbetalt enn hun ville fått hvis hun heller hadde holdt seg hjemme.

- Det er synd at det skal straffe seg økonomisk å bidra i denne spesielle situasjonen, sier hun.

Leder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakkenmener dette må ryddes opp i.

– Vi trenger alle krefter som kan bidra til å komme oss gjennom denne krisen, sier Lysbakken.

VG har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.