Amazonas er verdens største regnskog, og arbeidet med å bevare den regnes som svært viktig for å minske CO2-utslippene og bremse klimaendringene. Norge har det siste tiåret bidratt med 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten. I august i fjor ble utbetalingene stanset på grunn av avtalebrudd fra brasiliansk side.

Antall branner i den brasilianske delen av Amazonas har økt med over 20 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Tallene er offentliggjort av landets romfartsinstitutt INPE, som bruker satellittovervåking til å registrere brannene. De viser at det ble registrert 6.804 branner i juli i år, mot 5.318 i juli i fjor.

Ifølge Greenpeace har det siden statistikken begynte for 15 år siden, aldri vært en dag med flere branner enn sist torsdag. Da ble det registert 1.007 branner i området.

I midten av juli la miljøminister Ricardo Salles og president Jair Bolsonaro ned et 120 dager langt forbud mot å brenne områder i både Amazonas og verdens største våtmarksområde Pantanal. Men ifølge Greenpeace-aktivisten Rômulo Batista vil forbudet ikke fungere før det gjøres mer for å overvåke situasjonen.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.