– Da kjente jeg på en frykt for at det skulle eksplodere, sier fengselslederen. I Oslo fengsel, hvor deler av bygningsmassen som brukes stammer fra 1934, brukes isolasjon mye sammenlignet med majoriteten av fengslene. I 2020 ble det registrert over 39.000 timer med isolasjon fordelt på 391 vedtak.

En innsatt kan i løpet av et år generere mange vedtak. Men det er ikke de vedtaksfestede timene som bekymrer fengselsleder Nils Leyell Finstad. De er de utallige timene som de innsatte sitter isolert fordi bygningsmassen eller bemanningen ikke tillater annet. – Det er umenneskelig, sier han.

9. desember hadde en av de innsatte fått nok. Han tente på cellen sin og brannmannskapene måtte komme. Andre innsatte reagerte og bråkte ved å rope og sparke i celledørene sine.

Finstad fryktet et regelrett fengselsopprør. – Blokkene dirret. Det var et støynivå som ikke er mulig å beskrive. Da kjente jeg på en frykt for at det skulle eksplodere. Alle var i praksis isolert og vi visste ikke hvor lenge det skulle vare. Det utløpet var veldig forståelig. Det var så intenst, sier Finstad.

Det fengselet som bruker desidert mest isolasjon er Romerike fengsel avdeling Ullersmo med nærmere 77.300 timer fordelt på 392 vedtak. Det fengselet som har flest vedtak er Bergen fengsel med 510 vedtak fordelt på over 40.700 timer med isolasjon.

Avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolf, medgir at det er for mye isolasjon i Norges fengsler. – På generelt grunnlag er omfanget av isolasjon for høyt i norske fengsler. Det gjelder særlig fengsler som ikke har begrenset fellesskapsarealer som for eksempel i Oslo fengsel, sier hun.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?