Et privat bilde, som kun var ment for kjæresten, blir spredd videre. Stadig flere opplever uønsket personlig informasjon på avveie eller nettmobbing.

Faktisk bekymrer hele 40 % seg for at personlig innhold skal bli ulovlig delt på internett, viser en InFact-undersøkelse for Telia. Men hva sier egentlig loven?

Uten samtykke

Deling av bilder omfattes av personopplysningsloven, som fastslår at det ikke er lov å legge ut et bilde av en person som ikke har gitt samtykke til det.

Privatlivets fred

Hvis bildene er av privat karakter, vil delingen av disse også være i strid med straffeloven — som krenkelse av privatlivets fred.

Under 16 år

Straffeloven har også tydelige bestemmelser om sjikane og trakassering, disse er enda strengere når den berørte er under 16 år.

Har du opplevd uønsket publisering kan du kontakte nettstedet der opplysningene er publisert. Har du mobilabonnementet Telia X har du tjenesten Nettslett inkludert. Da kan du få råd, hjelp og veiledning om du skulle få behov for det. Mener du at opplysningene som er publisert er så alvorlige at de må fjernes raskt, bør du kontakte politiet.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.