Vi må ikke bare jobbe for å kutte utslippene, men også forberede oss på dem. Det sier byrået, som denne uken publiserte flere kart som viser hvordan klimaendringene vil påvirke de ulike landene.

Flere lavtliggende land og byer er spådd å merke klimaendringenes konsekvenser hardt. Kystbyer som Venezia, Napoli og Barcelona vil merke at havet stiger, påpekes det. Store deler av Europa vil også trolig oppleve 35 prosent mer regn om vinteren.

De sørlige delene av kontinentet vil dessuten kunne bli hardt rammet av skogbranner. Denne sommeren var det rekordvarme og tørke i en rekke land i Europa, og spesielt i Vest- og Sentral-Europa er spådd å oppleve store skogbranner oftere enn før.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.