En mann i 40-årene sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille på rødt lys med motoren avslått i Oslo i september 2019. For det ble han ilagt et forelegg han nektet å godta. I Oslo tingrett ble han dømt til å betale en bot på 2.000 kroner. Senere frifant lagmannsretten ham under dissens 2-1.

Tirsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å tillate behandling av anken fra påtalemyndigheten. Det sentrale spørsmålet er om sjåføren brukte mobiltelefonen «under kjøring», noe som er straffbart etter vegtrafikkloven.

For to uker siden ga ankeutvalget tommel opp for behandling av en lignende sak. En kvinne i begynnelsen av 20-årene er blitt frikjent i to rettsinstanser for å ha kikket på mobilen i stillestående bilkø i Drammen. Køen gjorde at bilens motor automatisk skrudde seg av. Da køen begynte å bevege seg, la hun bort mobilen.

Sakens juridiske kjerne er om begrepet «under kjøring» oppfyller legalitetsprinsippet i tilfellene mannen og kvinnen er tiltalt for. Overordnet innebærer prinsippet at ileggelse av straff krever hjemmel i lov.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.