Advokatene begrunner forespørselen delvis med at de mener Chauvin ikke fikk muligheten til en rettferdig rettssak på grunn av medieomtalen. De mener dommer Peter Cahill skulle ha gått med på å flytte rettssaken til et annet fylke.

– Omtalen var så altomfattende og så fordomsfull både før og under denne rettssaken at det bidro til strukturelle mangler i saken, skriver forsvareren Eric Nelson blant annet, og argumenterer med at juryen kan ha følt seg presset til å komme med avgjørelsen om at Chauvin var skyldig.

Beviser som ble lagt frem i rettssaken viste at Chauvin, som da var politimann i Minneapolis, presset kneet sitt på nakken til George Floyd i ni og et halvt minutt, skriver AP. Juryen mente Floyd døde av en “forsettlig og åpenbart farlig handling” fra Chauvins side, og kjente ham skyldig på alle tiltalepunkter.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.