Oslo-rektor sier at en klassisk skriftlig, nasjonal eksamen vil slå uheldig ut for elever som bor i områder hvor det har vært mye hjemmeskole. - Eksamenskarakterene betyr mye for elevene når de skal søke seg til høyere utdanning, derfor må ordningen være lik og rettferdig for alle, sier rektor Camilla Hauren Leirvik på Elvebakken videregående skole til VG.

Hun har nærmest samtlige rektorer og skoleledere i Oslos videregående skoler i ryggen etter at saken ble drøftet på et rektormøte nylig. De ønsker at regjeringen skal gå bort fra målet om normal eksamen til våren.

Skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), støtter rektorenes opprør mot regjeringen og statsråden Guri Melby. - Dette er en gylden anledning til å tilpasse eksamen bedre til de nye læreplanene som kom i høst, sier Thorkildsen.

Også Oslo-rektorene fremhever at den spesielle corona-situasjonen med rødt nivå, karantener og mindre tid på skolen for mange elever, gir mulighet til å teste ut alternativ sluttvurdering.

Kunnskapsminister Guri Melby har tidligere sagt at målet er at eksamen skal gjennomføres til våren.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.