Spytt vil muligens kunne introduseres som prøvetakingsmateriale i løpet av noen uker, noe som vil forenkle prøvetakingen betydelig, skrev FHI i den nyeste risikovurderingen onsdag.

Fungerende seksjonsleder i FHI Karoline Bragstad utdyper at instituttet har undersøkt nærmere om spytt kan være et egnet prøvemateriale for covid-19 diagnostikk. – En spyttprøve tatt av pasienten selv vil kunne løse mange av flaskehalsene som nå begrenser mulighetene for å kunne få testet langt fler, ifølge Bragstad.

Folkehelseinstituttet vil sammen med Helsedirektoratet og Helse Sør Øst se på muligheten for å legge til rette for prøvetaking i stor skala med spyttprøver, og gjøre utprøvninger for å finne ut hvordan prøvene best skal tas og behandles for å kunne gi tilfredsstillende resultater i laboratorieanalysene.

– Hvis metoden viser seg å fungere godt så vil det bli langt enklere å teste flere, vi vil kunne spare på bruk av beskyttelsesutstyr og kanskje ikke være så sårbare i forhold til leveranser av prøvetakingsutstyr, understreker Bragstad.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?