Arbeidet er startet på bakgrunn av et stort antall ulykker med elsparkesykler, opplyser Hareide til Bergens Tidende.

– Vi har det siste året hatt et stort antall ulykker med elsparkesykler – mange svært alvorlige, og svært mange som følge av ruspåvirket kjøring, uttaler han til avisen.

Han vil begynne med å vurdere regelverket om parkering på fortau og gangvei.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.