På 70- og 80-tallet skapte innbrudd, voldtekter og drap i Sør-California enorm frykt for en mann som ble døpt «Golden State Killer». I flere tiår sto drapsgåtene uløst, fram til DeAngelo i fjor ble identifisert via en DNA-database for slektsforskning.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.