Forbudet i Bærum innebærer at det ikke kan være personer inne i russebusser, russebiler og lignende kjøretøy som kjører eller står parkert, med unntak av en sjåfør i forbindelse med nødvendig flytting av kjøretøy.

Det blir også et forbud mot å arrangere eller delta i sosiale sammenkomster som ledd i russefeiringen, både innendørs og utendørs. Vedtaket varer til og med 16. juni.

Årsaken til tiltaket er at smittetallene de siste dagene viser et pågående utbrudd av corona knyttet til russefeiringen i Bærum kommune.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.