Av studentene som har foreldre med lang høyere utdanning, en grad på mer enn fire år, har 77 prosent fullført en grad åtte år etter at de startet på et universitetet eller en høyskole.

Lavest er andelen blant dem som har foreldre med utdanning på grunnskolenivå. Bare 50 prosent av disse studentene fullfører en grad. For studentene som har foreldre med videregående utdanning, er tilsvarende andel 63 prosent.

1 av 3 studenter fullfører ikke studiene viser SSB-tallene. Det bekymrer lederen i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Sentralt for gjennomføring ligger høyere utdanning av høy kvalitet. Institusjonene står ansvarlig for å sørge for at studentene får den kvaliteten de skal ha, sier Andreas Trohjell, leder av NSO i en pressemelding.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.