SAKEN:

På enkelte studieprogrammer kan man få ekstrapoeng hvis studiet f.eks. er veldig mannsdominert, som ingeniørfag. Da vil kvinner få to kjønnspoeng, som kan gjøre det enklere for dem å komme inn på studiet. Det samme gjelder menn som ønsker å søke seg til f.eks. veterinærfag.

FOR:

Flere mener kjønnsbalanse er en fordel for studiemiljøet og sannsynligvis også for læringsutbyttet.

adressa.no

IMOT:

Noen mener at det er urettferdig at enkelte skal kunne «kvoteres» inn på et studieprogram, som vil gjøre at noen som har bedre karakterer i utgangspunktet, ikke vil komme inn.

ap.no

FOR:

I Norge er noen yrker kjønnsdelte. Eksempelvis er tre av fire lærere i Norge kvinner.

Om unge ikke får se forbilder som jobber med det de vil, kan det være vanskelig å stå mot gruppepresset og velge utradisjonelt.

utdanningsnytt.no

IMOT:

Det er flere jenter som tar høyere utdanning enn menn. Fortsatt får kvinner ekstrapoeng ved flere studier, noe mange mener at er urettferdig.

hegnar.no

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.