– Norsk Sau og Geit er opptatt av å bidra i klimadugnaden, og Metanmåleren er et viktig prosjekt for oss. Vi har store forhåpninger om at vi kan bruke målingene til å avle fram en mer klimavennlig sau, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit.

Metanmåleren har akkurat gjort sine første testmålinger og skal snart ut på norgesturné for å måle metanutslippet fra sau på norske gårder.

– Hele verden må gjøre en kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss. Landbruket skal selvsagt ta sin del, og avlsarbeid for redusert metanutslipp er et viktig tiltak fra Norsk Sau og Geit, forklarer avlssjef Thor Blichfeldt i Norsk Sau og Geit.

Jordbruket står for 8,8 prosent av norske klimagassutslipp. Halvparten av dette er metan fra drøvtyggerne som storfe, sau og geit.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.