Onsdag ble det kjent at Norge er del av avtalen som sikrer EU nok Remdesivir til behandling av 30.000 coronapasienter. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han er fornøyd med at Norge er omfattet av innkjøpsavtalen med EU.

– Kliniske studier har vist seg Remdesivir kan ha effekt på behandlingstiden for pasienter på respirator, sier han.

Dette mener professor Pål Aukrust – som jobber med å teste medisinen i Norge – trenger en presisering.

Han beskriver studien som lovende, men sier vi trenger andre studier som verifiserer effekten og viser effekt på dødelighet i land i den tredje verden, før medisinen skal bli del av standardbehandlingen.

– Vi venter spent på resultatene fra WHO Solidarity-studien hvor Remdesivir testes ut i mange land. Hvis den viser det samme, pluss effekt på dødelighet, vil Remdesivir sannsynligvis bli en del av standardbehandlingen ved covid-19.

– Vi håper på at resultatene vil kunne foreligge ila noen uker, legger han til.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.