Denne nettleseren støtter ikke videoelementet.

Une Bastholm (MDG) har fem punkter om studenthjelp, på til sammen 1,2 milliarder kroner. Sveip for å lese hvilke.

– Rart de ikke har støttet oss når vi har foreslått det før, de har hatt mange anledninger. Men fint at de nå vil bidra til at det kan bli flertall for krisehjelp til studentene, sier Bastholm.

Hun sier det lenge har vært ensomt å tale studentenes sak fra Stortingets talerstol. Og en ting er hun helt enig med Frp i: Regjeringen har somlet.

Allerede da MDG la frem alternativt statsbudsjett i fjor høst, viste beregninger fra Finansdepartementet at rundt 25 prosent av studentene vil stå uten jobb etter endt studie. Ferske tall fra NAV viser at det i dag er registrert 195.000 helt ledige, delvis ledig og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Ifølge NHO er arbeidsledighet som den største fienden for unge og nyutdannede som er på vei inn på arbeidsmarkedet.

– De ventet helt til desember med å starte arbeidet med en krisepakke, men det var jo klart lenge før det at det var et stort behov for hjelp til studentene. En av årsakene var at utelivs-og restaurantbransjen i stor grad stengte, en bransje der mange studenter jobber. 

Asheim sier at regjeringen jobber med nye tiltak, og har varslet at de vil legge dem frem for Stortinget i løpet av januar.

– Jeg har i dette arbeidet også hatt tett dialog med studentorganisasjonene om mulige støtteordninger og oppfølging i en krevende studiehverdag. Jeg har svært gjerne også dialog med FrP om dette fremover for å finne gode løsninger i fellesskap, sier forsknings-og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til VG.

Bastholm mener også at studenter må få mer forutsigbarhet.

– Regjeringen bør være like raus med studentene som med enkelte andre. Da de lansert støtte til oljeindustrien var det ikke spørsmål om hva det kostet, mens de lar studentene gå for lut og kaldt vann. Det er å gamble med en hel generasjon studenter, og deres helse og velferd, fastslår Bastholm.

Hun mener enkelte må legge fra seg tanken  om studenten som en privilegert livsnyter, og isteden ta inn over seg at dette er en sårbar gruppe både økonomisk, og med tanke på ensomhetstall og psykisk helse.

– Overraskende mange studenter har også barn, og er forsørgere, sier Une Bastholm.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.