e24.no

I listene finner man hvor mye folk har tjent og hvor mye de har betalt i skatt i fjor, samt hvor mye penger de har i formue.

Men flere ting kan gjøre at tallene «lyver»👉.

Inntekten som listes opp er det folk tjener minus en rekke fradrag, som renteutgifter på et lån. Mange tjener derfor mer enn det som står oppført.

skatteetaten.no

Det folk har i gjeld er også trukket fra formuen som står listet opp. Har man penger i formue, men en høy gjeld, kan formuen på den måten bli nullet ut.

Boliger som folk eier er en del av deres formue, men står oppført som mye mindre verdt enn de egentlig er i listene (rundt 25 prosent av sin markedsverdi).

Et hus verdt 2 mill. kan bli oppført som «bare» 500.000 i formue. Huseiere kan derfor eie mye mer enn det listene viser.

En annen ting er at noen av de rikeste i landet står oppført med null i inntekt.

Det betyr ikke at de ikke tjente noe i fjor, men at de har organisert økonomien på andre måter, som gjennom aksjeselskaper.

nrk.no

Grunnen til at skattelistene er offentlige er for å sikre et åpent samfunn der alle skal ha mulighet til å drive kontroll.

Listene gjør det mulig å peke på urettferdige gap mellom hva folk tjener. Mistenker man at noe ikke stemmer, som at naboen har et flott hus, men står oppført med null i inntekt, kan man også tipse skatteetaten.

Før kunne man søke anonymt i skattelistene, og da var det mye mer populært «å snoke». Nå får man opp hvem som har søkt etter seg.

Etter at reglene ble endret i 2013 gikk antall søk i skattelistene ned fra 16,6 millioner i 2012 til 1,5 millioner i 2014.

nrk.no

Det er delte meninger om man burde kunne søke anonymt eller ikke i skattelistene.

Direktøren for Datatilsynet pekte på at listene nærmest var et underholdningsprodukt før reglene ble strammet inn.

Andre mener det fortsatt burde være mulig å søke anonymt, og at det kan ha en demokratisk verdi.

Norsk Øko-forum, som jobber for å bekjempe økonomisk kriminalitet, har sagt at det kan bli vanskeligere å avdekke økonomisk kriminalitet uten anonyme søk.

nrk.no

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.