Kritiske

Den siste tiden har det vært mange som har kritisert at forslaget til endringer er kommet svært raskt, og at det ikke er diskutert nok. Flere mener at etiske og faglige innspill ikke er godt nok ivaretatt. 

For og Mot

Motstanderne mener dette kommer altfor brått, uten høring, og uten vurderinger av vanskelige etiske og moralske dilemma. Tilhengere kaller det fremskritt i likestilling, og sier de har prøvd i 17 år, så ikke noe av dette er nytt.

Dette vil tillates hvis den nye loven blir vedtatt:

Eggdonasjon

Forskning på befruktede egg

Lagring av ubefruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag

Assistert befruktning for enslige.

Flere nyheter

Andre vesentlige endringer er at alle gravide tilbys  tidlig ultralyd og blodprøve (KUB), Aldersgrensen for et definert risikosvangerskap settes ned fra 38 til 36 år. NIPT-test tilbys kvinner med medisinsk indikasjon, men tillat for alle kvinner hvis de betaler selv.

Hva er NIPT? 

Ved ikke-invasiv prenatal test (NIPT) kan man med en blodprøve fra mor analysere fosterets arvemateriale tidlig i graviditeten. Forskjellige NIPT-metoden er i dag treffsikker for noen sykdommer/tilstander men gir bare risikoberegning for andre. 

Surrogati

Bioteknologiloven omtales ofte som norges mest kontroversielle lov, og ble sist behandlet av Stortinget i 2003. I det nye lovforslaget vil surrogati fortsatt være forbudt i Norge. Det foreslås også forbud mot gentesting av barn utenfor helsetjenesten. 

Fordeler: 

Genredigering på befruktede egg, vil gi verdifull kunnskap om hvordan kreft oppstår. 

Med eggdonasjon blir kvinner likestilt med menn, som lenge  har hatt mulighet til sæddonasjon. 

Ulemper: 

Man flytter mange helsekroner fra å behandle syke til å behandle friske mennesker. 

Et skritt på veien mot sorteringssamfunnet fordi man på bakgrunn av informasjon om fosteret, velger om det skal få leve eller ei.

Fremtiden

Skal det være mulig å velge barn på grunnlag av kjønn? I Danmark gir private klinikker den muligheten. Om få år vil det trolig være mulig å analysere alle fosterets gener. Vanskelige etiske vurderinger vil melde seg, som at du får vite at fosteret høyst sannsynlig vil utvikle brystkreft. Skal du ta abort? Håpe det utvikles  behandling? Informere barnet ditt?

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.