Store demonstrasjoner har hver helg preget Hviterussland etter det omstridte presidentvalget i landet i august. Folket har tatt til gatene for å uttrykke sin misnøye rundt det påståtte valgresultatet, og for å demonstrere mot utbredt politivold mot demonstrantene.

– Vi håper de restriktive tiltakene vil legge press på myndighetene i Hviterussland til å respektere menneskerettighetene, gå i dialog med opposisjonen og legge til rette for en demokratisk utvikling, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

2. oktober i år vedtok EU en felles holdning om å innføre tiltak mot 40 hviterussiske statsborgere. 6. november ble disse tiltakene utvidet, og skal nå ramme ramme ytterligere 15 personer – inkludert president Lukasjenko. Tiltakene omfatter reiserestriksjoner og frys av økonomiske midler.

Norge slutter seg nå til tiltakene. Det betyr at president Lukasjenko blir nektet adgang til Norge. Som landets øverste leder er Lukasjenko ansvarlig for den voldelige responsen fra myndighetene.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.