De har nå konkludert med at dette skal føres opp som en uvanlig bivirkning av AstraZenecas vaksine. – Etter lange diskusjoner er vår konklusjon at disse sjeldne blodpropp-tilfellene er en veldig sjelden bivirkning av vaksinen, sier Sabine Strauss i bivirkningskomiteen til EU.

Samtidig mener de at fordelene ved vaksinen totalt sett veier opp for risikoene. Vaksinen er altså fortsatt godkjent for bruk i Europa, og det er opp til det enkelte land å vurdere hvordan den skal brukes.

EMAs beslutningen er basert på en grundig gjennomgang av totalt 86 tilfeller av sjeldne blodpropper, 18 av dem med dødelig utfall.
Strauss sier at det siste oppdaterte tallet på innrapporterte spesielle blodpropper fra den 4. april er 222. 169 av tilfellene er sinusvenetrombose (blodpropp i hjernen) og 53 tilfeller gjelder blodpropp i magen.

Alle disse tilfellene er hovedsakelig fra EU/EØS og Storbritannia, sier Strauss. Rundt 34 millioner mennesker hadde fått AstraZeneca-vaksinen i EU og Storbritannia innen samme dato, ifølge Strauss. Les mer her

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?