Stortingsflertallet mener avfallsbransjen må slippe CO2-avgift. Men: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) alarm om forslaget.

Regjeringen mener en avgift på utslipp vil gjøre det lettere å forsvare kostbar CO2-rensing. Motstanderne advarer mot at søppel i stedet kan bli eksportert til utlandet og brent der uten rensing.

I regjeringens klimaplan konkluderes det med at en CO2-pris på 2.000 kroner per tonn vil bidra til å gjøre karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegg mer attraktivt økonomisk, men at en slik avgift alene trolig ikke vil være tilstrekkelig til å gjøre karbonfangst lønnsomt.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.