Den omstridte loven ble vedtatt i juni, til sterke protester fra kommisjonen og flere medlemsland.

Regjeringen mener at den beskytter mindreårige mot reklame og oppslag i massemedier som viser det Orban kaller avvik fra biologisk kjønn, kjønnsbytte og omtale av homoseksualitet. Loven forbyr også seksualundervisning for mindreårige.

Nå sier Orban at ungarerne skal få si sin mening i en folkeavstemning. Det ble ikke sagt noe nærmere om hvordan og når dette skal skje.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.