Det var flest viltpåkjørsler i perioden oktober til desember, mens det var færrest påkjørsler om sommeren, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt ble 12.300 hjortevilt registrert døde utenom jakta i jaktåret 2019/20, viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en nedgang på 13 prosent fra foregående jaktår.

Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7.800 hjortevilt drept av bil og 800 av tog.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.