Hun ble i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til 21 års fengsel. Hun dømmes også for å ha gitt uriktige opplysninger til politiet og for ha underslått 115.000 kroner fra den eldste sønnens sparekonto. I tillegg må hun betale totalt 692.000 kroner i oppreisningserstatning til barnas far og fradømmes arveretten etter sønnene.

Tingretten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at drapene ble begått som en overveid beslutning og etter forutgående planlegging. «Tiltalte hadde tid og mulighet til å veie for og imot, og hun valgte å gjennomføre begge drapene», skriver domstolen. Les hele saken her

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.