Biologer tilknyttet Universitetet i Cambridge og forskningsorganisasjonen British Antractic Survey har brukt seks år på en stor kartlegging av mikroskopiske alger på Antarktis. Denne skal brukes som grunnlag for å vurdere hvor fort Antarktis blir grønnere som følge av klimakrisen.

Forskningsgruppen bak prosjektet tror oppblomstringen kan bli større i fremtiden, fordi global oppvarming gjør at snøen blir sørpete, og algene vokser bedre under sånne forhold. Algene kan også føre til at nye arter kan overleve i områdene.

Noen steder er utbredelsen av algene så stor at de grønne områdene kan sees fra verdensrommet, ifølge rapporten som ble publisert i tidsskriftet Nature Communications denne uken.

Nesten to tredjedeler av alge-oppblomstringen ble funnet på de små, lavtliggende øyene i Antarktis. Disse områdene har vært mest utsatt for global oppvarming. Tidligere i år ble det satt ny temperaturrekord i disse områdene, med over 20 grader målt.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.