I forkant av denne sesongen var det påmeldt 354 cruiseskip i Bergen havn, noe som tilsvarer rundt 700.000 turister. Men fra mars av har det ikke vært et eneste skip i havnen, opplyser Frode Sagmo, maritim trafikkleder for cruise i Bergen havn.

September er vanligvis en bra måned for turistnæringen på Bryggen, og i en vanlig sesong er det så mye folk at de må stenge dørene for å ha kontroll inne i butikken, forteller butikkeier på Bryggen Kjetil Sørensen. Denne dagen har han kun hatt to kunder innom.

Regjeringen jobber nå med en ny krisepakke til reiselivet som skal komme i høst. De ser også på tiltak i statsbudsjettet for 2021, fordi det også vil være utfordringer neste år.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.