Det finnes ikke sikre tall på omfanget av sex-trakassering i norsk idrett, noe professor Sundgot Borgen forsøker å gjøre noe med. Men ifølge henne hevder skoler at de ikke har tid.

– Jeg ser ingen grunn til at de ikke kan svare på et spørreskjema som tar 20–25 minutter i løpet av et helt skoleår. Tid er i denne sammenheng ikke et holdbart argument, sier hun til VG.

En av skolene som bekrefter at de har sagt nei til å bidra, er NTG i Bærum. Sportssjef Sindre Bergan begrunner det med tid og belastning på elevene.

– Det er hektisk å være elev på toppidrettsgymnas. De skal kombinere vanlig videregående med en toppidrettssatsing. Vi er med på flere prosjekter, men må si nei til noe, sier Bergan til VG.

Sundgot Borgen spekulerer i om skolene som takker nei frykter for omdømmet, men det avviser Bergan og andre toppidrettssjefer VG har snakket med.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.