Endringen trer i kraft fredag ettermiddag klokken 15. – De som kan dokumentere med coronasertifikat på det tidspunkt, slipper karantene dersom de kan vise til dette på grensen, sa helseminister Bent Høie.

De nye innreisereglene gjelder altså personer som kan dokumentere med coronasertifikatet at de er fullvaksinerte. Man er regnet som fullvaksinert én uke etter andre vaksinedose, skriver FHI.

Fullvaksinerte må også teste negativt ved innreise eller innen to dager etter ankomst til Norge for å unnslippe innreisekarantene. I tillegg vil personer som har vært coronasmittet de siste seks månedene, slippe karantene.

Regjeringen legger også opp til at ungdommer vil få mindre strenge karanteneregler å forholde seg til. – Vi gjør også endringer sånn at ungdommer mellom tolv og 18 år kan få kort innreisekarantene ved å dokumentere negativt testresultat i karantenetiden med PCR-test som er tatt senest tre døgn etter ankomst, sa Høie.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.