Etterforskerne kan ikke være sikre på at Anne-Elisabeth Hagen ble kvalt. Hun er fortsatt ikke funnet, og de kan dermed ikke slå fast at hun er drept eller hva som var dødsårsaken.

Spor på åstedet skal være et viktig grunnlag for teorien om kvelning, og for at politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt drept i huset, får VG opplyst. Nedre Romerike tingrett har også slått fast at det er skjellig grunn til å mistenke at et drap kan ha skjedd i huset.

Ifølge VGs opplysninger baserer politiets teori om kvelning seg på flere funn på åstedet, deriblant:
▫️Anne-Elisabeth Hagens klær
▫️Det som omtales som slepespor
▫️Andre biologiske spor fra Anne-Elisabeth Hagen
VG er kjent med at rettsmedisinske vurderinger av sporene kan støtte opp under politiets teori om kvelning.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden har på sin side reagert på at politiet sier de mener ekteparets bolig er et drapsåsted – 18 måneder etter forsvinningen. Han mener politiet ikke kan bevise at hun ble drept i huset.
– Det er minst like sannsynlig at et eventuelt drap har funnet sted etter at hun ble tatt bort fra boligen.

Svein Holden, forsvarer

Tom Hagen ble for rundt to uker siden løslatt, men er fortsatt siktet for drap eller medvirkning for drap på kona. Han nekter enhver befatning med dette, og Eidsivating lagmannsrett har konkludert med at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.