Hovedgrunnene til protestene er:
▪️At regjeringen har vedtatt at det skal skytes 39 ulver i år, og ikke 43, som rovviltnemdene har foreslått.
▪️ At regjeringen nylig sa ja til å felle tre ulver i den såkalte Slettås-flokken. Denne flokken er i en ulvesone, der det egentlig er bestemt at ulv ikke skal skytes.

Motstandere av ulv er bl.a. bønder som mister dyr, og penger, i ulveangrep. De mener det bør felles mer ulv, slik rovviltnemdene har foreslått, for å sikre driften.

Forkjempere for ulv er bl.a. dyrevernsorganisasjoner. De mener dette er utrydningspolitikk og at det er feil å felle ulver som befinner seg i en ulvesone.