Mustafa Hasan (19) får altså prøvd saken sin på nytt. Det betyr ikke at han er sikret mot å måtte forlate landet, men at saken skal bli grundig vurdert en gang til.

Retten mener blant annet at hans mangeårige botid og tilknytning til Norge gjennom oppveksten ikke i tilstrekkelig grad er vurdert og tatt hensyn til i Unes begrunnelse for å utvise ham.

– Nå må Une fatte et nytt vedtak basert på grunnlaget i dommen. De må finne grunner for hvorfor jeg kan bli eller hvorfor jeg ikke kan bli. Dette er ingenting å feire. Det eneste jeg har vunnet nå, er muligheten til å hjelpe andre i samme situasjon, sier Hasan til VG.

I Norge siden 2008

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år i Norge ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. Une mener at hans mor løy om hvilket land hun kom fra. Hasan gikk i desember 2020 til sak mot Une, og 29. juli i år ble det klart at han vant i tingretten.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.