Tidligere denne uken publiserte Politiforum en rekke urovekkende historier fra et forskningsprosjekt som blant annet ser på kjønnsbalansen i politiet.

Instruktører skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter mot slutten av B3-leiren for tredjeårselevene, noe som i enkelte tilfeller var uønsket. B3-leir er et treningsopphold som tredjeårsstudentene gjennomfører mot slutten av bachelorløpet.

Gjøsæter kjenner seg ikke igjen i den alvorlige fremstillingen om en såkalt «knulletorsdag», men kjenner til at instruktører tidligere har hatt seksuell omgang med studenter.

– Er dette noe alle har visst om?

– Det er vanskelig å si at «alle» har visst om det, men det er kanskje noe vi har vært klar over til en viss grad. Men vi har ikke snakket om å «møtes på knulletorsdag». Likevel har det vært en allmenn forståelse om at det har vært en åpning for slike møter på den siste torsdagen i leirperioden.

– Det er viktig å få frem at instruktørene er utrolig flinke, legger han til.

Nina Skarpenes, som har vært rektor ved Politihøgskolen i 2014, sier det er opprørende og trist å høre at studentene har hatt kjennskap til den seksuelle omgangen mellom instruktører og elever.

en pressemelding skriver rektoren at Politihøgskolen tok grep to år tidligere for å forhindre ukultur og seksuell trakassering, etter tips fra studentmiljøet. Enkelte instruktører skal blant annet ha fått beskjed om at de ikke var ønsket tilbake til skolen.

Nina Skarpnes forteller at de iverksatte et forbud mot å nyte alkohol på leir etter coronapandemien ankom Norge i vår, men at de sannsynligvis kommer til å opprettholde forbudet.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.