En studie INPS har gjennomført, viser at 156.429 dødsfall ble registrert i Italia i mars og april, noe som er 46.909 over gjennomsnittet for disse månedene i årene fra 2015 til 2019. Bare 27.938 dødsfall ble rapportert inn med coronavirus eller covid-19 som årsak i år.

Dette innebærer at det var 18.971 flere døde enn normalt i år, samtidig som de fleste av disse dødsfallene skal ha skjedd nord i Italia, som er området som har vært hardest rammet av coronaviruset.

Det utelukkes ikke at mange av dødsfallene også skyldtes at mennesker med andre sykdommer ikke fikk den nødvendige helsehjelpen de ellers ville ha fått på grunn av overbelastede sykehus som følge av viruspandemien.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?