Britene har regnet på tallene og funnet ut at beskyttelsen etter dose en er rundt 90 prosent på Pfizer-vaksinen og 70 prosent på AstraZenecas. Derfor har de lagt om vaksinekursen, og bestemt at det gir mer nytte å beskytte en større del av befolkningen litt med én dose enn å holde igjen og tilby to doser til noen få.

Vi vet ikke hvordan kroppen reagerer på bare litt beskyttelse, forteller immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Immunologisk avdeling Oslo Universitetssykehus til VG. Han er lege og driver forskning på blant annet antistoff-responsen mot covid-19. – Det kan i verste fall tenkes at dersom man bare gir en dose, kan man avle frem vaksine-resistente virus. Hvis det skjer, er det skikkelig ille.

Denne monstermutasjonen kan få konsekvenser for vaksine - også i Norge. – Det man er bekymret for, er at ufullstendig vaksinering blir som å slutte av antibiotikakur for tidlig. Da risikerer vi å få resistens, ved at et virus muterer og endrer seg slik at andre vaksinerte ikke er lenger er beskyttet, sier han og legger til: – Det er et sjansespill.

Britene har fortsatt tenkt til å gå innbyggerne andre dose, men forlenger det til rundt tre måneder. Faren for muterte virus er foreløpig teoretisk, og vi vet ikke om det vil skje, påpeker Lund-Johansen. – Derimot vet vi at svært mange vil dø om man ikke får vaksinert mange nok raskt. Det er et vanskelig dilemma.

Men vi vet altså ikke om det kommer til å føre til vaksineresistente virus:

– Da har du en risiko som må veies inn i regnestykket. Men risikoen for at mennesker ikke blir fullt beskyttet, den kan man kanskje leve med.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?