– Viruset truer hele menneskeheten, og menneskeheten må kjempe imot. Global handling og solidaritet er helt avgjørende. De enkelte lands innsats er ikke nok, sa Guterres onsdag.

– Coronaviruset har nå spredt seg til land som fra før står midt oppe i humanitære kriser forårsaket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer, sier han.

Ekspertene frykter at den virkelig store katastrofen kan komme i fattige afrikanske land og i krigsherjede land i Midtøsten som Syria, Jemen ☝️ og Libya.

Viruset er alt registrert alle disse stedene, men mange land har liten eller ingen kapasitet til å teste, og mørketallene antas derfor å være høye, skriver NTB.

Med dårlig utbygd eller rasert helsevesen, er samtidig mulighetene for å hjelpe dem som blir alvorlig syke, svært små.

Guterres viste også til at millioner av mennesker lever i overfylte flyktningleirer, mangler rent vann og såpe til å vaske hendene med og har verken tilgang til sykehus eller pustemaskiner.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.