15. April vil alle studenter få utbetalt stipendiet for resten av vårsemesteret. For april, mai og juni utgjør dette 27.550 kroner.

Lånekassen vil åpne for et tilleggslån på inntil 26.000 for alle studenter. Søknadsfristen for dette vil være 15.april, og pengene skal være raskt på konto for de som får dette innvilget.

26 000 kroner er to måneders medianinntekt for borteboende studenter, ifølge departementet.

– Vilkåret for dette ekstra lånet er bortfall av inntekt. Det eneste vi krever er en egenerklæring om at du har mistet muligheten for ekstrainntekt ut semesteret, sier statsråden for forskning og høyere utdanning, sier Henrik Asheim (H).

På spørsmål om hvorfor det blir lån og ikke, stipend svarer Asheim: – Det er behov for akutt å bedre studentenes økonomiske situasjon nå. De som låner hele beløpet, vil måtte betale 145 kroner pr måned i tilbakebetalings-perioden av studielånet. Stipend-støtte ville kostet en til tre milliarder kroner, og ville uansett ikke gjøre noen forskjell for studentene før om mange år.

Ordningen må godkjennes av Stortinget, som planlegger å gjøre nødvendige vedtak i den nye krisepakken allerede i neste uke.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.